Uchwała nr 80/49/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

Na podstawie art. 188 ust1pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami ) oraz § 10 Uchwały Nr V / 34 / 07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§1

 1.  Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

600

Transport i Łączność

35 781,00

35 781,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

35 781,00

35 781,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

34 521,00

4300

Zakup usług pozostałych

34 521,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 260,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

1 260,00

750

Administracja publiczna

34,00

4 908,00

75020

Starostwa powiatowe

34,00

2 908,00

4300

Zakup usług pozostałych

34,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

236,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych

0,00

2 672,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

2 000,00

758

Różne rozliczenia

35 840,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

35 840,00

0,00

4810

Rezerwy-

 z przeznaczeniem na D.801,- 30 932,00

D. 750,- 4 874 ,00 , D.926 – 34,00

35 840,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

38 862,00

69 794,00

80102

Szkoły podstawowe specjalne

Realizuje MOW Jaworek

2 299,00

2 299,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300,00

0,00

4120

Składki na fundusz pracy 

460,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300,00

0,00

4260

Zakup energii

790,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażanie

0,00

2 299,00

4300

Zakup usług pozostałych

449,00

0,00

80120

Licea ogólnokształcące

4 182,00

21 334,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(Realizuje LO Węgrów)

1 049,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(Realizuje; zmniejszenie- ZSP Łochów, zwiększenie –ZSP Węgrów)

229,00

307,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(Realizuje ZSP Łochów)

24,00

0,00

 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(Realizuje LO Węgrów)

0,00

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje ZSP Łochów-14 000,00, ZSP Sadowne-1 000,00)

0,00

15 000,00

4260

Zakup energii

(Realizuje ZSP Łochów-354,00, LO Węgrów-1 049,00)

0,00

1 403,00

4270

Zakup usług remontowych

(Realizuje ZSP Sadowne)

0,00

1 196,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

(Realizuje ZSP Łochów-60,00, ZSP Sadowne-430,00)

490,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

449,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje:zwiększenie- ZSP Łochów, zmniejszenie ZSP Sadowne)

391,00

229,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

(Realizuje: zwiększenie- ZSP Łochów, zmniejszenie-ZSP Węgrów-307, ZSP Sadowne-89,00)

396,00

63,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

(Realizuje ZSP Sadowne)

1 603,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

(Realizuje ZSP Sadowne)

0,00

517,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(Realizuje ZSP Łochów)

0,00

170,00

80123

Licea profilowane

330,00

130,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(Realizuje ZSP Węgrów)

130,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(Realizuje ZSP Węgrów)

0,00

130,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje ZSP Sadowne)

93,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

(Realizuje ZSP Sadowne)

102,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

(Realizuje ZSP Sadowne)

5,00

0,00

80130

Szkoły zawodowe

32 031,00

46 031,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

(Realizuje ZSP Węgrów-1 209,00, ZSZ Ostrówek -333,00)

1 542,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

(Realizuje: zwiększenie ZSP Węgrów, zmniejszenie ZSZ Ostrówek)

278,00

2 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

(Realizuje ZSZ Ostrówek)

0,00

4,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

(Realizuje: zmniejszenie ZSP Węgrów)

2 363,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

(Realizuje ZSP Węgrów-21 237,00, ZSP Sadowne-14 000,00, ZSZ Ostrówek-2 389,00)

0,00

37 626,00

4260

Zakup energii

(Realizuje ZSP Węgrów)

22 000,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

(Realizuje :zwiększenie- ZSP Węgrów, zmniejszenie ZSZ Ostrówek)

165,00

3 572,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

(Realizuje ZSP Węgrów)

495,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje :zwiększenie- ZSP Węgrów, zmniejszenie ZSZ Ostrówek)

1 200,00

1 710,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

(Realizuje ZSP Węgrów-15, ZSZ Ostrówek – 522,00)

537,00

0,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

(Realizuje ZSP Węgrów-1 000,00, ZSZ Ostrówek -627.00)

1 627,00

0,00

4410 

Podróże służbowe krajowe

(Realizuje ZSP Węgrów)

430,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

(Realizuje ZSZ Ostrówek)

28,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

(Realizuje ZSZ Ostrówek)

0,00

117,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

(Realizuje ZSP Węgrów-1 207,00, ZSZ Ostrówek-159,00)

1 366,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

(Realizuje ZSZ Ostrówek)

0,00

802,00

80195

Pozostała działalność

20,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

(Realizuje ZSP Łochów)

20,00

0,00

852

Pomoc społeczna

2 325,00

2 325,00

85201

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 325,00

2 325,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

0,00

1 478,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

235,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

90,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

355,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

477,00

0,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

8,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

665,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

730,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

612,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 495,00

13 495,00

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

575,00

575,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

2,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

575,00

4410

Podróże służbowe krajowe

128,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

381,00

0,00

4530

Podatek od towarów i usług

7,00

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

57,00

0,00

85410

Internaty i bursy szkolne

(Realizuje ZSP Węgrów)

1 000,00

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

0,00

1 000,00

4260

Zakup energii

1 000,00

0,00

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

11 920,00

11 920,00

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

2 000,00

0,00

3110

Świadczenia społeczne

2 000,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

250,00

4120

Składki na fundusz pracy

0,00

700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 000,00

4220

Zakup środków żywności

6 000,00

0,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

0,00

100,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

324,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 778,00

4260

Zakup energii

0,00

1 092,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

4 000,00

4280

Zakup usług medycznych

149,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

322,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

25,00

0,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000,00

0,00

926

Kultura fizyczna i sport

106,00

140,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

106,00

140,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

0,00

140,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

106,00

0,00

 

Razem:

126 443,00

126 443,00

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Członkowie Zarządu:

 

 Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski   

 Leonard Rusjan – Wicestarosta

 Ewa Besztak – Członek Zarządu

 Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

 Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-12-20 11:55:06
Data utworzenia:2007-12-20 11:55:06
Data modyfikacji:2007-12-20 11:57:51
Liczba wyświetleń:501