Uchwała Nr X/109/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2012 rok

            Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii wójtów i burmistrzów z terenu powiatu węgrowskiego i Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się następujący rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego w dni powszednie oraz soboty i niedziele:

Lp.

Nazwa apteki/właściciela

Adres i telefon

Godziny pracy

Poniedziałek-

- piątek

Sobota

Niedziela

 

Gmina Grębków

1.

Apteka /J. Kurkus – Tchórzewska

07-110 Grębków

ul. Lipowa 8

tel. 25 793 00 57

800 – 1800

900 – 1400

nieczynna

 

Gmina Miedzna

1.

Apteka /E. Jasiurska/

07-106 Miedzna

Pl. Wolności 8

tel. 25 691 83 32

800 – 1600

800 – 1300

nieczynna

 

Łochów

1.

Apteka „LEK-POL”

07-130 Łochów

Al. Łochowska 67

tel. 25 675 13 89

8 00 – 1800

800 – 1300

nieczynna

2.

Apteka „LEK – MED.”

07-130 Łochów

Al. Pokoju 52

el. 25 675 11 11

8 00 – 1800

800 – 1300

1000 – 1300

3.

Apteka „VERBENA”

07-130 Łochów

ul. Kolejowa 1

tel. 25 675 10 10

8 00 – 2030

800 – 1500

900 – 1500

4.

Apteka /P. Tokarski G. Piotrowski/

07-130 Łochów

Al. Pokoju 2

el. 25 675 02 22

800 – 1900

800 – 1500

nieczynna

5.

Apteka „AMICA”

07-130 Łochów

ul. Węgrowska 2B

el. 25 631 05 50                                                                 

800 – 2100

800 – 1600

900 – 1600

 

Gmina Sadowne

1.

Apteka /A. Musiałkiewicz/

07-140 Sadowne

Pl. Kościelny 10

tel. 25 675 32 17

8 00 – 1800

800 – 1300

pogotowie pracy

2.

Apteka /J. Nowik/

07-140 Sadowne

ul. Kościuszki 82

el. 25 675 32 20

8 30 – 1800

nieczynna

nieczynna

 

Gmina Stoczek

1.

Apteka /I. Frankowska/

07-104 Stoczek

ul. 3 Maja 1A

tel. 25 691 91 51

800 - 1800

900 - 1200

nieczynna

 

Węgrów

1.

Apteka „K.P.VITA”

07-100 Węgrów

ul. 11 Listopada 13/23

tel. 025 792 44 44

8 00 - 2000

900 - 1500

nieczynna

2.

Apteka  „Centralna”

07-100 Węgrów

ul. Przemysłowa 1

tel. 25 792 58 80

800 - 2000

800 - 1500

nieczynna

3.

Apteka „Centrum”

07-100 Węgrów

Rynek Mariacki 23/24

tel. 25 792 02 58

800 - 2000

800 - 1500

nieczynna

4.

Apteka „Eskulap”

07-100 Węgrów

ul. Strażacka 2

tel. 25 792 23 37

700 - 2000

700 - 2000

900 - 1400

5.

Apteka /P. Socha/

07-100 Węgrów

ul. Żeromskiego 7

tel./fax 25 792 26 47

800 - 1900

900 - 1400

nieczynna

6.

Apteka „ZA GROSZE”

07-100 Węgrów

ul. Piłsudskiego 1

tel. 25 792 25 27

800 - 2000

800 - 1500

1000 - 1400

 

§ 2

Dostępność do świadczeń w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy zapewniają wszystkie apteki na terenie miasta Węgrowa zgodnie z następującym harmonogramem:

Styczeń – Czerwiec 2012

Miesiąc

apteka

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

ul. 11 Listopada 13

9 - 15

20 - 26

1 - 4

10 - 15

21 – 27

 

ul. Strażacka 2

16 - 22

27 - 29

5 - 11

16 - 22

3

28 - 31

1 - 3

ul. Piłsudskiego 1

1

23 - 29

 

12 - 18

23 - 29

23 - 29

4 – 10

ul. Żeromskiego 7

30 - 31

1 - 5

19 - 25

30

1 – 2

4 - 6

11 – 17

ul. Rynek Mariacki 23/24

6

6 - 12

26 - 31

1

8 - 9

7 - 13

18 – 24

ul. Przemysłowa 1

2 – 5

7 - 8

13 - 19

 

2 - 7

14 - 20

25 - 30

 

Lipiec – grudzień 2012

Miesiąc

apteka

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

ul. 11 Listopada 13

2 - 8

13 - 19

24 - 30

1 - 7

12 - 18

26 – 30

ul. Strażacka 2

9 - 15

20 - 26

 

8 - 14

19 – 25

 

ul. Piłsudskiego 1

16 - 22

27 - 31

1 - 2

15 - 21

26 - 30

1 – 2

ul. Żeromskiego 7

23 - 29

 

3 - 9

22 - 28

1

3 – 9

24

ul. Rynek Mariacki 23/24

30 - 31

1 - 5

10 - 16

29 - 31

1 - 4

10 – 16

ul. Przemysłowa 1

1

6 - 12

17 - 23

 

5 - 11

17 – 23

25 i 31

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 12:22:55
Data utworzenia:2011-12-02 12:22:55
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:447