Uchwała Nr II/6/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2b,  ust. 2 i ust. 4  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U z 2010 r., nr 176 poz. 1190) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza   się   wygaśnięcie  mandatu  radnego powiatu węgrowskiego Pana Bogdana Dolińskiego  w   okręgu   wyborczym   nr   2   z  listy  nr 22  -  Komitet  Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy, Miasta i Powiatu,  wskutek wyboru na wójta gminy Grębków.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 11:40:00
Data utworzenia:2011-02-09 11:40:00
Data modyfikacji:2012-07-13 09:45:35
Liczba wyświetleń:388