Uchwała Nr 79/21/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz uchwały Nr VI/45/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowychZarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się stypendium sportowe następującym zawodnikom amatorom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

1)    Łukasz Mianowicz – zawodnik  AZS  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dyscyplina sportu – lekka atletyka;

2)    Sebastian Sienkiewicz – MKS „Pogoń” Siedlce, dyscyplina sportu – lekka atletyka;

3)    Anna  Szyszka  – zawodniczka  AZS  Uniwersytetu  Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, dyscyplina sportu – lekka atletyka;

4)    Adam Ryczkowski – zawodnik MKS „Polonia” Warszawa, dyscyplina sportu – piłka nożna.

na okres dziesięciu miesięcy (marzec-grudzień 2011 r.) w wysokości 120,00 zł miesięcznie, łącznie 1.200,00 dla każdego z ww. zawodników, płatne w trzech transzach, po 400, 00 zł każda.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski          

Ewa Besztak - Wicestarosta                     

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Nowotka - Członek Zarządu Powiatu 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2011-05-24 12:22:34
Data utworzenia:2011-05-24 12:22:34
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:11
Liczba wyświetleń:402