Uchwała nr VII/61/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

Uchwała Nr VII/61/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.

 

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Tj. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie uchwalone Uchwałą Nr 2/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 30 marca 2007 roku, stanowiące załącznik  Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-27 13:21:46
Data utworzenia:2007-04-27 13:21:46
Data modyfikacji:2007-05-08 11:11:43
Liczba wyświetleń:504