Uchwała Nr 102/60/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2007

 

Na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)  Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:                  

§ 1

 

Przyjmuje się przedłożone w dniu 27 lutego 2008 r. sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2007.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2007.

§ 3

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta         

Leonard Rusjan – Wicestarosta        

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-03-10 13:53:59
Data utworzenia:2008-03-10 13:53:59
Data modyfikacji:2008-03-10 13:55:04
Liczba wyświetleń:482