Uchwała Nr XXXI /248/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r.w sprawie przekazanie gminie Stoczek zadania pn. „Remont chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4216W w miejscowości Stoczek”

 

         Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r.., Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.),     Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,  co następuje:

 

§1

 

Wyraża się wolę przekazania gminie Stoczek realizacji zadania publicznego polegającego na remoncie chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 4216W w miejscowości Stoczek, długość: 106 mb, szerokości 2m.

 

§2

 

Przekazanie zadania o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-10-05 15:44:10
Data utworzenia:2009-10-05 15:44:10
Data modyfikacji:2009-10-05 15:45:36
Liczba wyświetleń:466