Kultura i sport

Imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim,
a także ogólnopolskim organizowane w Powiecie Węgrowskim 
  
 

1.      „Dni Węgrowa” - cykl imprez patriotycznych i kulturalnych na pamiątkę wyzwolenia miasta przez Armię Krajową
      Dni Węgrowa odbywają się w sierpniu, a głównymi organizatorami obchodów jest Samorząd Miasta Węgrowa oraz Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu miejskim.
      W rocznicę wyzwolenia miasta przez Armię Krajową 8 sierpnia 1944 r. - w Węgrowie organizowane są Dni Węgrowa - uroczystości o charakterze patriotycznym i kulturalnym. Po Mszy św. składane są wieńce w miejscach pamięci narodowej. Odbywa się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w trakcie której osobom zasłużonym wręczane są odznaczenia: „Honorowy Obywatel Węgrowa”, „Zasłużony Obywatel Węgrowa” i „Za Zasługi dla Węgrowa”. Oprawę dla tych oficjalnych, podniosłych uroczystości stanowią występy artystyczne gwiazd, zespołów folklorystycznych, wystawy itp. Dni Węgrowa uświetnia orkiestra dęta z Węgrowa i kompania honorowa Wojska Polskiego. 
 

Dni Węgrowa 07- pomnik.jpg


  J.Sniadek - 07.jpg

Dni Węgrowa 07.JPG

Dni Węgrowa.jpg

 

2.      Ogólnopolski Festiwal Obrzędów Weselnych
      Festiwal odbywa się w czerwcu, a organizatorem jest Samorząd Miasta Węgrowa i Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza o zasięgu europejskim.
Jest to największe przedsięwzięcie kulturalne nie tylko w Węgrowie, ale również w regionie, nazywane bywa największym weselem w Polsce. Festiwal przyjmuje nie tylko uczestników ze wszystkich regionów naszego kraju, ale również zespoły mniejszości narodowych, prezentujące obrzędowość weselną. Na całokształt Festiwalu składają się: część konkursowa, koncerty dla mieszkańców Węgrowa i okolic, Jarmark Ludowy, korowód uczestników ulicami miasta, Widowisko Finałowe. Widowisko Finałowe relacjonowane jest przez II Program TVP S.A., TV Polonia, TVP 3. 
 

Festiwal.JPG

 

3.      Ogólnopolski Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny”
      Turniej odbywa się w sierpniu, a organizatorem jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej. Jest to impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim.
      Turniej cieszy się dużym zainteresowaniem publiczności i rycerzy, którzy przybywają z całej Polski. Przez dwa dni rozgrywane są ciekawe konkurencje. Odbywają się m.in. turnieje: kuszniczy, łuczniczy, bojowy i myśliwski. Ponadto jest konkurs strojów, rzemiosła i pokazy walk rycerskich. Białogłowy prezentują taniec średniowieczny. Przez cały dzień trwa zabawa przy muzyce. Główny punkt Turnieju to bitwa z udziałem wszystkich rycerzy.
 
4.      Mazowieckie Święto Chleba
      Święto Chleba odbywa się we wrześniu, a organizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doradców Rolnych i Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu regionalnym.
      Główną ideą Święta Chleba jest przybliżenie starodawnych zwyczajów i obrzędów związanych z okresem żniw i dożynek. W imprezie biorą udział twórcy ludowi, którzy prezentują swoje wyroby i umożliwiają ich zakup odwiedzającym. W ramach Mazowieckiego Święta Chleba odbywają się dwa konkursy nawiązujące do tej tematyki: konkurs „Na najsmaczniejszy chleb wiejski” oraz konkurs „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Prezentacjom konkursowym oraz pozakonkursowym towarzyszą występy artystyczne zespołów folklorystycznych. 
 

Chleb 2.jpg

Chleb.jpg

 

5.      Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych
      Jest to impreza cykliczna organizowana przez WOK, służąca kultywowaniu tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Przegląd jest jedną z wielu form współpracy ze szkołami, przedszkolami, organizacjami wiejskimi itp. Jest doskonałą formą stwarzającą zespołom możliwości zaprezentowania się, wymiany pomysłów i doświadczeń, a także integracji dzieci i młodzieży. Corocznie spotkania kolędników w znaczący sposób wpływają na zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży, a tym samym na poziom prezentowanych widowisk. Oryginalne teksty, pomysłowa scenografia i muzyka przyjmowane są przez publiczność ciepło i życzliwie.
 
6.      Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
      Konkurs recytatorski skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma zasięg regionalny i przebiega w czterech etapach. Na drodze eliminacji szkolnych i gminnych wyłonieni zostają najlepsi recytatorzy, którzy tym samym zostają zakwalifikowani do powiatowego etapu konkursu. Eliminacje powiatowe powiatu węgrowskiego odbywają się w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Prezentacje konkursowe odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III oraz uczniowie klas IV - VI. Na konkurs uczestnicy przygotowują wiersz i fragment prozy dowolnego autora. Kryteriami, jakie przy ocenie prezentacji bierze pod uwagę komisja artystyczna są: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Do udziału w finale jury typuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej.
 
7.      Konkurs Recytatorski dla Gimnazjów „Między wierszami”
      Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów „Między wierszami” odbywa się w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Eliminacje powiatowe odbywające się w marcu i skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu węgrowskiego.
 
8.      Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Młodzieży
      Organizatorem corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Młodzieży jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: turniej recytatorski, turniej „wywiedzione ze słowa”, turniej teatrów jednego aktora i turniej poezji śpiewanej. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów. Eliminacje powiatowe w Węgrowie, w których wezmą udział laureaci eliminacji szkolnych, odbywają się w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Wszystkie prezentacje ocenia komisja artystyczna, która wyłania reprezentantów powiatu do dalszego etapu.
 
9.      Spotkania z książką regionalną
      Spotkania z książką regionalną prezentują dorobek autorów piszących o Powiecie Węgrowskim, są rezultatem wielomiesięcznej pracy przy gromadzeniu materiałów. W wielu książkach i publikacjach oraz fotografiach opisywany jest powiat węgrowski. Jedną z cenniejszych jest przewodnik subiektywny „Tradycja Mazowsza - Powiat Węgrowski”. Prezentacja przewodnika odbyła się w Węgrowie, gdzie sama autorka Maria Barbasiewcz z Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie opowiadała o powstaniu publikacji. „Tradycja Mazowsza - Powiat Węgrowski” to barwna, miejscami subiektywna prezentacja naszego powiatu obejmująca wszystkie gminy oraz miasta Węgrów i Łochów. Ukazane są dzieje historyczne oraz walory kulturowe i etnograficzne regionu - zabytki, ale także niematerialne dobra kultury, jak nazewnictwo, tradycyjne umiejętności i zawody. W części drugiej poznajemy poszczególne miejscowości widziane oczami autorki oraz sylwetki twórców ludowych. Jest także zamieszczona oferta kulturalna i turystyczna z propozycjami tras wycieczkowych po powiecie i opisami potraw regionalnych. Z myślą o turystach zagranicznych zamieszczono streszczenie w j. angielskim. To unikalny przewodnik, z którym można poznawać piękno naszego regionu i odkrywać wciąż na nowo jego tajemnice.
 
10.  Kiermasz Wielkanocny i Konkurs Wielkanocny
      Kiermasz i Konkurs Wielkanocny odbywa się podczas Świąt Wielkanocnych, a organizatorem jest Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu powiatowym.
      Impreza mająca na celu kultywowanie regionalnych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Co roku bierze w nim udział około 40 wystawców. Swoje stoiska prezentują zarówno osoby indywidualne (regionalni twórcy ludowi), jak również całe ekipy, a wśród nich m.in. harcerze oraz dzieci i młodzież reprezentujące placówki oświatowe i wychowawcze z całego powiatu węgrowskiego. Kiermasz stwarza twórcom ludowym, rękodzielnikom, gospodyniom domowym możliwość zaprezentowania swoich dzieł, wyrobów szerokiej publiczności. Możliwość sprzedaży wyrobów dostarcza twórcom satysfakcji i wiary w sens ich działań. Uzyskane pieniądze pomagają im realizować nowe pomysły czy też kontynuować dotychczasową działalność. Ponadto odbywa się podsumowanie powiatowego konkursu plastycznego „Plastyka w obrzędach i zwyczajach - Wielkanoc 2007”. Jest to forma prezentacji talentu i umiejętności dzieci, młodzieży i dorosłych z powiatu węgrowskiego w zakresie plastyki, jak również w zakresie znajomości wspaniałych tradycji naszego regionu. Następnie prace można oglądać na wystawie pokonkursowej.
 
11.  Powiatowe obchody uroczystości narodowych: 3 Maja, 11 Listopada
      Co roku 3 maja i 11 listopada odbywają się uroczystości.
      Na okoliczność 3 Maja, przygotowywana jest program słowno-muzyczny oraz prezentacje multimedialne. Uroczystości rozpoczynają się Mszą św. Po niej wszyscy udają się na Skwer 3 Maja, gdzie przedstawiciele Samorządu Miasta Węgrowa, Samorządu Powiatu Węgrowskiego, księża i kombatanci składają w asyście pocztów sztandarowych wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Konstytucję 3 Maja. Obchody uświetnia orkiestra dęta.
Natomiast uroczystości 11 listopada rozpoczynają się programem artystycznym, podczas którego przypominane są chwile odzyskania niepodległości, ilustrujące skomplikowaną drogę Polski z niewoli ku wolności. Następnie władze miasta i powiatu, kombatanci, zaproszeni goście, poczty sztandarowe i mieszkańcy uczestniczą we Mszy św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. następuje przemarsz ulicami miasta pod pomnik Marszałka J. Piłsudskiego. Delegacje instytucji, urzędów i organizacji składają w asyście pocztów sztandarowych kwiaty i zapalają znicze.
 
12.  Węgrowski Jarmark Literacki.
      Jarmark odbywa się w maju, a organizatorem jego jest Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie. Jest to impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim.
Celem konkursu jest promocja Ziemi Węgrowskiej i miasta Węgrowa, upowszechnienie piękna języka polskiego, wspieranie twórczości literackiej, integracja środowisk literackich, poznanie dorobku twórców amatorów oraz członków związków i stowarzyszeń twórczych. Na konkurs wpływają: wiersze, limeryki, fraszki itp. Podczas Jarmarku najlepsze prace prezentują sami autorzy oraz zaproszeni goście – literaci.
 
13.  Obchody bitwy pod Węgrowem - określanej jako „Polskie Termopile”
      3 lutego 1863 r. miała miejsce bitwa pod Węgrowem, która zaliczana jest do najsłynniejszych walk Powstania Styczniowego. Co roku z tej okazji, celem upamiętnienia tamtych wydarzeń, przy Kamieniu - Pomniku odbywają się uroczystości z udziałem władz miasta i powiatu, harcerzy oraz pocztów sztandarowych.
      W 2003 r. - z okazji 140. rocznicy bitwy pod Węgrowem, ukazała się ciekawa publikacja „Polskie Termopile. Bitwa Węgrowska w poezji i tradycji narodowej”. Książka zawiera rys historyczny miasta do dnia bitwy, opis przebiegu walk. Prezentuje także dzieła twórców, którzy uwiecznili to wydarzenie w literaturze: wiersze C.K. Norwida, M. Konopnickiej, A. Barbiera, obrazek literacki A. Szymańskiego, także wspomnienia uczestnika bitwy oraz relację o budowaniu pomnika na mogile powstańców w 1917 r. Wydawcą publikacji jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej przy wsparciu Burmistrza Węgrowa, Starostwa Powiatowego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz osób prywatnych.

Druzyna Janka Sokoła 08.jpg

Natarcie -bitwa 08.jpg 

Bitwa 08.jpg

14.  Festyn Archeologiczny na Zamku w Liwie
      Festyn odbywa się w maju, a organizatorem jego jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. Jest to impreza cykliczna o zasięgu wojewódzkim.
Festyn Archeologiczny to impreza edukacyjno - rozrywkowa. Adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz indywidualnych turystów. Prezentacje przygotowywane są przez pracowników wielu placówek naukowych i odznaczają się najwyższym poziomem merytorycznym. Dla uczniów czekają dodatkowe atrakcje, m.in. warsztaty archeologiczne.
            Celem podniesienia ich wiedzy rokrocznie przygotowywane są ilustrowane pakiety edukacyjne. Ponadto odbywają się prezentacje interaktywne, pokazy broni, odkrywki archeologiczne, pokazy walk, sceny rodzajowe, konkursy i zabawy historyczne: rzuty toporkami, łucznictwo, konkursy wiedzy historycznej, gry zręcznościowe i wiele innych.
 
15.  „Anioły w Łochowie”
      Jest to impreza, której pomysłodawcą jest lider zespołu „Bachus”, Robert Gołaszewski. Organizatorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Łochów, Parafia rzymskokatolicka w Łochowie oraz Oddział Caritas.
      Piknik rodzinny odbywający się w Łochowie, co roku odwiedza spora rzesza osób, gdyż organizatorzy planują w tym dniu wiele atrakcji. Oprócz koncertów odbywają się konkursy, prezentacje, gry i zabawy. W organizację włącza się Caritas oraz placówki Gminy Łochów: łochowskie przedszkola, szkoły oraz kluby, grupy i stowarzyszenia.
     
16.  Europejskie Dni Dziedzictwa na Mazowszu
      Dni Dziedzictwa odbywają się we wrześniu, a ich współorganizatorem jest Samorząd Miasta Węgrowa. Jest to impreza cykliczna o zasięgu europejskim.
      To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do poznania bogactwa i różnorodności zabytków. Obchody EDD mają na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kulturalną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest poszerzanie wiedzy społeczeństw europejskich na temat ich własnego i wspólnego dziedzictwa kulturowego. Zwiedzane są: muzea, skanseny, parki. Imprezy adresowane są przede wszystkim do miejscowej społeczności, która ma możliwość lepszego poznania obiektów ważnych dla historii i tożsamości danego miejsca czy powiatu.
      Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, prezentacje ginących zawodów, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, promują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa mają dodatkowo uwrażliwić na problematykę ochrony zabytków i szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.
 
17.  Dni Filmu Polskiego
      Dni Filmu odbywają się w ramach odbywającego się w WOK Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Dyskusyjny Klub Filmowy działa od 1997 r. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu, z zachowaniem koncepcji i idei DKF - poprzedzone fachową prelekcją, projekcja i zakończone dyskusją. W spotkaniach uczestniczą dorośli oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy uczestniczą w projekcjach i spotkaniach z ekspertami różnych dziedzin sztuki filmowej.
 
18.  Powiatowy konkurs „Gry na ligawce”
      Konkurs odbywa się w grudniu, a organizatorem jego jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Jest to impreza cykliczna o zasięgu powiatowym.
      W konkursie biorą udział wszyscy, którzy wykonują na tradycyjnych ligawkach melodie grane w adwencie. Uczestnicy występują w dwu kategoriach: dzieci i młodzież do lat 16 i młodzież i dorośli powyżej lat 16. Ponadto przypominane są tradycje gry, sięgające dawnych lat. Opowiadane są opowieści o tych instrumentach: kiedy i dlaczego na nich grano, jak się je wykonuje, rodzaj drewna, przygotowanie ligawki do gry.
 
19.  Integracyjny Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej „Talent”
      Festiwal odbywa się w marcu, a organizatorem jego jest Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu powiatowym, popularyzująca wszelkie działania służące rozwijaniu zainteresowań i talentów wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz dzieci przedszkolnych z powiatu węgrowskiego. Przegląd obejmuje trzy dziedziny artystyczne: piosenkę, taniec i teatr. Możliwość zaprezentowania własnego dorobku, umiejętności uczestników oraz ich instruktorów, także wymiana doświadczeń i pomysłów artystycznych są głównym celem Przeglądu.
 
20.  Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia” - Dzień Tańca i Ruchu
      Festiwal odbywa się w październiku, a organizatorem jego jest Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu regionalnym, mająca na celu propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach artystycznych, takich jak piosenka, taniec, plastyka. W Węgrowie ma miejsce etap pod nazwą „Dzień Tańca i Ruchu”.
 
21.  Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów - „Węgrowskie Barwy Jesieni”
      Organizatorem Przeglądu jest Węgrowski Ośrodek Kultury. Jest to impreza cykliczna o zasięgu regionalnym. Impreza adresowana do osób starszych, uzdolnionych, zainteresowanych kulturą i sztuką oraz aktywnym uczestnictwem w życiu kulturalnym regionu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego seniorów, promowanie twórczości osób starszych, możliwość konfrontacji i oceny własnych osiągnięć, integracja i aktywizacja środowiska seniorów, rozwijanie zainteresowań osób starszych, a także podniesienie ogólnej wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zdolności twórczych osób starszych. Ponadto odbywa się konkurs literacki o tematyce dotyczącej Węgrowa.
 

Barwy.jpg


22.  Konkurs „Plastyka w obrzędach i zwyczajach - Boże Narodzenie”
      Konkurs organizowany przez Węgrowski Ośrodek Kultury odbywa się podczas Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów wykonują prace związane z Bożym Narodzeniem, a osoby dorosłe wykonują stroik bożonarodzeniowy.
      Konkurs ma na celu kultywowanie regionalnych tradycji bożonarodzeniowych, a także rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz talentu plastycznego. Jest on przeprowadzany w kilku kategoriach (szkoły podstawowe, gimnazja i osoby dorosłe) wiekowych i kończy się wystawą pokonkursową, prezentowaną w salach WOK.
 
23.  Koncert charytatywny „Podaj rękę swemu bratu”
      Koncert charytatywny organizowany jest przez Węgrowski Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Podczas koncertu występuje węgrowska młodzież z węgrowskiego Caritas, uczestnicy różnych kółek zainteresowań oraz zespoły muzyczne. Podczas koncertu prowadzona jest aukcja. Dochód z imprezy przeznaczony jest zawsze na pomoc najuboższym mieszkańcom naszego miasta..
 
24.  Spotkanie Integracyjne Dzieci i Młodzieży z Powiatu Węgrowskiego - „Pomosty serc”
      W spotkaniu organizowanym przez Prezesa Centrum Szkolenia Języków Obcych w Siedlcach, Węgrowski Ośrodek Kultury i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie uczestniczą dzieci i młodzież. Spotkania takie wpływają na rozwój kultury oraz integrację środowiska lokalnego. Podkreślana jest potrzeba różnych grup społecznych, w tym także osób niepełnosprawnych.
      Celem spotkania integracyjnego jest wdrażanie do akceptowania niepełnosprawności w środowisku lokalnym, kształtowanie pozytywnych postaw, zrozumienia i znajomości potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych, wyrabianie nawyków prawidłowego zachowania się wobec innych oraz wczuwanie się w ich sytuację, informowanie o sposobach postępowania wobec osób niepełnosprawnych i kształtowanie umiejętności w tym zakresie, ułatwianie pokonania ewentualnych trudności w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi poprzez wspólne różnorodne zajęcia i zabawy, zapewnienie wszystkim uczestnikom spotkań życzliwej, przyjaznej i pełnej serdeczności atmosfery. Impreza ma zasięg powiatowy i adresowana jest do uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, wychowanków domów dziecka, uczestników warsztatów terapii zajęciowej (placówek z terenu powiatu węgrowskiego) oraz do uczniów Szkoły Podstawowej w Węgrowie (w tym klas integracyjnych). W programie przedstawiony jest spektakl teatralny, podczas którego, artyści mają kontakt z dziećmi. Jest nauka piosenek, gry i zabawy, konkursy z nagrodami oraz Mikołaj.
 
25.  Ogólnopolski Zlot Sympatyków Ziemi Węgrowskiej
      Trzydniowa impreza organizowana w październiku przez Zarząd Oddziału PTTK w Węgrowie. Uczestnikom prezentowane są walory krajoznawcze, historyczne, przyrodnicze, zabytkowe, kulturowe i wypoczynkowe regionu Węgrowsko-Sokołowskiego, a w szczególności Powiatu Węgrowskiego. Dla uczestników Zlotu organizowane są wycieczki krajoznawcze, autokarowe po najciekawszych trasach turystycznych regionów. Dodatkową atrakcją są występy zespołów artystycznych, prezentacja regionalnej kultury ludowej, prezentacja publikacji krajoznawczych oraz bazy rekreacyjno-wypoczynkowej Powiatu Węgrowskiego i okolic.
 
26.  „Dzień Papieski”
      W całej Polsce tak i w Powiecie Węgrowskim odbywają się uroczystości z okazji rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża - Jana Pawła II. Obchody te wyzwalają w wiernych wiele gotowości do zaangażowania się w pomoc innym ludziom. Są również okazją do spotkań religijnych i modlitewnych. W tym dniu wspomnieniami sięgamy wiele lat wstecz, do całego pontyfikatu Jana Pawła II. W szkołach i placówkach kulturalnych Powiatu Węgrowskiego z tej okazji organizowane są okolicznościowe spotkania i występy.
 
27.  Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej
      Eliminacje festiwalu powiatowego odbywają się w dwóch dekanatach: węgrowskim i łochowskim w kwietniu. Jest to impreza cykliczna o zasięgu powiatowym z dalszymi jego etapami, aż do finału.
      Festiwal jest nie tylko popularyzacją piosenki religijnej, ale przede wszystkim przesłaniem miłości Boga i człowieka, które realizuje się w powołaniu człowieka do świętości. Festiwal to również konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń między zespołami. W Festiwalu biorą udział soliści, zespoły działające przy parafiach, szkoły, przedszkola, świetlice osiedlowe, Domy Kultury oraz inne grupy środowiskowe.
 
28.  Spotkania w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Węgrowie
      Uniwersytet powstał w 2005 r., jako nowa propozycja kulturalno-edukacyjna Węgrowskiego Ośrodka Kultury. Jest to forma aktywizacji osób dorosłych, otwarta szczególnie dla tych, którzy zakończyli swoją działalność zawodową. Spotkania odbywają się w WOK, który organizuje plan zajęć uczestnikom. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, głównym punktem każdego spotkania jest wykład znanego i popularnego zapraszanego gościa. Udział w zajęciach Uniwersytetu jest dla wielu osób motywacją do aktywności, integracji ze środowiskiem. Słuchacze przygotowują się do spotkań - poszukują informacji dotyczących tematu planowanych wykładów, co pozwala im na lepszy i bogatszy odbiór oraz swobodny udział w dyskusji.
 
29.  Prezentacja rękodzieła ludowego i artystycznego w Galerii „Wiano”, dostępna także w internecie www.powiatwegrowski.pl.
      Galeria „Wiano” powstała w 2004 r. Jej celem jest szeroko pojęta promocja prac artystów i twórców ludowych z terenu Powiatu Węgrowskiego. Uroczyste otwarcie miało miejsce 26 marca 2004 r., podczas sesji Rady Powiatu Węgrowskiego. Wszystkie ekspozycje są dostępne w internecie, co umożliwia dostęp do nich szerokiemu gronu odbiorców. Od chwili powstania, dzięki przychylności ówczesnego Starosty Węgrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu każdemu wernisażowi odbywającemu się na sesji Rady Powiatu w obecności autora prac, towarzyszy bardzo uroczysta oprawa. Galeria „Wiano” jest pod opieką Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego „Wiano”.
 
Zobacz: http://www.powiatwegrowski.pl/ContentPage.aspx?DocumentID=828


30.  Koncerty muzyki klasycznej na Zamku w Liwie i w obiektach sakralnych
      Organizatorem są instytucje kultury. W Sali Rycerskiej Zamku Liwskiego odbywają się koncerty muzyki klasycznej. Artyści swą twórczość prezentują za pomocą różnych instrumentów: fortepianu, skrzypiec, gitary itp.
W zwierciadle mistrza Twardowskiego
      Jednym z cennych i tajemniczych zabytków, jest zwierciadło mistrza Twardowskiego z XVI w. znajdujące się w Bazylice Mniejszej w Węgrowie. Lustro to stało się motywem przewodnim letnich spotkań ze sztuką czyli imprez kulturalno – artystycznych organizowanych przez Urząd Miejski w Węgrowie, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej.
      Cykl letnich spotkań ze sztuką zakłada popularyzację muzyki klasycznej we wnętrzu zabytkowych, pięknych obiektów sakralnych Węgrowa – w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, kościele ewangelicko-augsburskim w Węgrowie, kościele p.w. św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary oraz w zabytkowym Domu Gdańskim. W programie - utwory J. S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Brahmsa, G.Haendla, J.Rameau i wielu innych.
 
31.  Liczne wystawy malarskie w Galerii Domu Gdańskiego w Węgrowie, Galerii WOK oraz Galerii „Wieża” na Zamku w Liwie.
 
32.  Wieczory literackie z udziałem autorów organizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Cieszkowskiego w Węgrowie.
 
Formy dziedzictwa kulturowego:
 
1. Na terenie Powiatu Węgrowskiego działają trzy zespoły ludowe: „Węgrowianie” z Węgrowa i „Łochowianie” z Łochowa i „Sadowianki” z Sadownego, które występują w całej Polsce, a nawet poza granicami kraju. Uczestniczą w różnych imprezach plenerowych, opowiadając dawne zwyczaje, śpiewając i tańcząc. Ponadto swoją działalność mają Koła Gospodyń Wiejskich: „Borówczanki” z Borzychy (Gm. Liw), „Malwinki” z Żulina (Gm. Stoczek), KGW z Budzisk (Gm. Łochów), KGW z Łochowa (Gm. Łochów), KGW z Zakrzewa (Gm. Korytnica), KGW z Leśnik (Gm. Korytnica), KGW z Polkowa Sagały (Gm. Grębków). Koła te kultywują dawne zwyczaje m.in.: szydełkowanie, haftowanie, przygotowywanie niecodziennych smacznych potraw. Głównie są to panie, które organizują okolicznościowe uroczystości m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka. W adwencie tradycją już stały się koncerty gry na ligawce w Łochowie. Tradycja gry na ligawce piastowana jest w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Grają dziadowie, ich dzieci i wnuki.
 
2. Jednymi z ciekawszych imprez ludowych są: Kiermasz Wielkanocny - konkurs na palmę podlaską i ciasto świąteczne; Boże Narodzenie w plastyce obrzędowej - konkurs na regionalną wycinankę z opłatka; Mazowieckie Święto Chleba - konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy chleb wiejski.
 
3. Kultywowaniem tradycji, folkloru oraz sztuki ludowej zajmują się także organizacje pozarządowe działające w powiecie węgrowskim. Najbardziej aktywne są: Stowarzyszenie Promocji Dziedzictwa Kulturowego Powiatu Węgrowskiego i Naturalnych Metod Leczenia „Wiano”. Główny celem jest promocja rękodzieła ludowego i artystycznego twórców powiatu węgrowskiego. Promocja odbywa się za pośrednictwem Magazynu Samorządowego Powiatu Węgrowskiego „Wieści Węgrowskie”, Galerii „Wiano” mieszczącej się w budynku Starostwa, dostępnej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl.
Współorganizowaniem imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Kultury Powiatu Węgrowskiego „Parnas”, mieszczące się w Węgrowskim Ośrodku Kultury. „Parnas” od lat współorganizuje Festiwal Obrzędów Weselnych i inne imprezy promocyjne.
Swoją aktywność przejawia Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej - opracowało i wydało wiele publikacji regionalnych np.: monografię Węgrowa i okolic, „Polskie Termopile. Bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej”, „Węgrowskie klimaty”. Ponadto Towarzystwo współorganizuje wiele imprez kulturalnych, patriotycznych, koncertów, wieczorów literackich
Innym stowarzyszeniem jest „Zamek Liw. Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej”, mieszczące się na Zamku w Liwie. Stowarzyszenie to w swojej działalności zwraca uwagę na wszechstronny rozwój kultury na terenie Powiatu Węgrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Muzeum w Liwie. Jest organizatorem sesji popularno – naukowych i koncertów muzyki klasycznej.
Także na Zamku w Liwie ma „Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podlaskiej”, które powstało w celu odbudowania i kontynuowania etosu rycerskiego, upowszechniania tradycji oręża polskiego oraz rodzimej historii. Podstawą jego aktywności jest odtwórstwo historyczne. Skupia się na okresie pełnego średniowiecza (XIV - XV w.), mając w kręgu zainteresowań członków Bractwa okresy począwszy od wczesnego średniowiecza i początków państwowości polskiej, aż po okres szlachecki (XVII - XVIII w.). Bractwo organizuje doroczny Turniej Rycerski „O Pierścień Księżnej Anny” na Zamku w Liwie. Bierze udział w licznych pokazach kunsztu rycerskiego oraz obyczajowości dworskiej. Organizuje lekcje historii żywej i prelekcje. Dzielnie staje w szrankach podczas, odbywających się w najróżniejszych zakątkach Polski, jak również na Litwie, w Rosji i Czechach, turniejów rycerskich. 
 

Fotografie – archiwum Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Kluby Sportowe          

Wykaz zawiera aktualnie zarejestrowane Uczniowskie Kluby Sportowe, Międzyszkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe oraz inne stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną, działające w szkołach i placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu węgrowskiego.
1. Szkolny Klub Sportowy „Jedynka”
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. S. Żeromskiego 3, 07-130 Łochów
sekcje: lekkoatletyka, piłka nożna
 
2. Szkolny Klub Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej
i Liceum Ekonomicznym w Łochowie
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej i Liceum Ekonomicznej
ul. S. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów
sekcje: siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, biegi na orientacje
 
3. Uczniowski Klub Sportowy „Dystans” w Kołodziążu
Szkoła Podstawowa w Kołodziążu
07-140 Sadowne
sekcje: tenis stołowy, lekkoatletyka, unihokej, narciarstwo
 
4. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabiny”
Szkoła Podstawowa w Grabinach
07-140 Sadowne
sekcje: tenis stołowy, lekkoatletyka, unihokej
 
5. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”
Szkoła Podstawowa w Orzełku
07-140 Sadowne
sekcje: lekkoatletyka, gimnastyka, unihokej, tenis stołowy
 
6. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokółka”
Szkoła Podstawowa w Sokółce
07-140 Sadowne
sekcje: lekkoatletyka, tenis stołowy, unihokej, piłka nożna
 
7. Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni”
Szkoła Podstawowa
07-111 Wierzbno
sekcje: lekkoatletyka, tenis stołowy
 
8. Szkolny Klub Sportowy „Junior”
Szkoła Podstawowa w Zambrzyńcu
07-131 Kamionna
sekcje: tenis stołowy, lekkoatletyka
 
9. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ostrówek”
Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2
07-132 Ostrówek
sekcje: tenis stołowy
 
10. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Olimpia”
Gimnazjum Publiczne
ul .S. Wyspiańskiego 18, 07-130 Łochów
 
11. Uczniowski Klub Sportowy w Sadownem
Szkoła Podstawowa
ul. T. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne
sekcje: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy
 
12. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Liw”
Samorządowa Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 2, 07-121 Liw
sekcje: unihokej, piłka ręczna
 
13. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Zając”
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu
07-107 Wyszków
sekcje: piłka nożna, tenis stołowy
 
14. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ruchna”
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
07-100 Węgrów
sekcje: piłka nożna, piłka ręczna, kortball
 
15. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Wyszkowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
07-107 Wyszków
sekcje: tenis stołowy, lekkoatletyka
 
16. Uczniowski Klub Sportowy „Janek” w Grygrowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie
07-104 Stoczek
sekcje: piłka ręczna, tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna
 
17. Uczniowski Klub Sportowy „Setra” w Sewerynowie
Szkoła Podstawowa w Sewerynowie
07-120 Korytnica
sekcje: siatkówka, tenis stołowy
 
18. Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek” w Węgrowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
sekcje: akrobatyka sportowa, piłka siatkowa dziewcząt, piłka koszykowa chłopców
 
19. Uczniowski Klub Sportowy „Liwiec” w Węgrowie
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 3, 07-100 Węgrów
 sekcje: koszykówka, tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna
 
20. Uczniowski Klub Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Orkana w Sadownem, Zespół Szkół
ul. T. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne
sekcje: koszykówka, narciarstwo, piłka nożna
 
21. Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „Amator” w Węgrowie
Zespół Szkół Specjalnych
ul. Adama Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów
sekcje: piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, gimnastyka
 
22. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Zawadach
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zawadach
07-100 Węgrów
sekcje: tenis stołowy, piłka nożna
 
23. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Krypy” w Krypach
Szkoła Podstawowa w Krypach
07-111 Wierzbno
sekcje: piłka nożna, tenis stołowy
 
24. Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Węgrowie
Zespół Szkół Zawodowych
im. Jana Kochanowskiego
ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-100 Węgrów
sekcje: strzelectwo sportowe, piłka nożna, koszykówka, kręgle
 
25. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Fides”
Parafia Rzymskokatolicka w Węgrowie
ul. Strażacka 5, 07-100 Węgrów
 
26. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tenis”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
sekcje: tenis stołowy, tenis ziemny
 
27. Parafialny Klub Sportowy „Michał” w Starej Wsi
Parafia Rzymskokatolicka
ul. Węgrowska 24, 07-102 Stara Wieś
 
28. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Sadownem
Gimnazjum Publiczne
ul. T. Kościuszki 74, 07-140 Sadowne
 
29. Uczniowski Klub Sportowy w Stoczku Węgrowskim
Gimnazjum Publiczne
ul. Armii Krajowej 1
07-104 Stoczek Węgrowski
 
30. Uczniowski Klub Sportowy w Kamionnie
Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
07-131 Kamionna


31.Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł" w Grębkowie
Szkoła Podstawowa
07-110 Grębków
 
32. Uczniowski Klub Sportowy „Miedzanka” w Miedznie
Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 15, 07-106 Miedzna
 
33. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Wierzbnie
Publiczne Gimnazjum
07-111 Wierzbno
 
34. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlęta” w Grębkowie
Gimnazjum Publiczne
07-110 Grębków
 
35. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Stara Wieś” w Starej Wsi
Samorządowa Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna 1, 07-102 Stara Wieś
 
36. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Tajfun”
Gimnazjum Publiczne gminy Liw
ul. A. Mickiewicza 23a, 07-100 Węgrów
 
37. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Trójka”
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul. 1 Maja 47, 07-130 Łochów
 
38. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Gimnazjum Publiczne
ul. Szkolna 2, 07-132 Ostrówek
 
39. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Skok”
Gimnazjum Publiczne
ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek
 
40. Jeździecki Klub Sportowy „Jasiorówka”
Jasiorówka 161, 07-130 Łochów
 
41. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Laskar”
OSP Laski, 07-130 Łochów
 
42. Katolicki Klub Sportowy „Arka”
Plac Kościelny 1a, 07-140 Sadowe
 
43. Miejski Szkolny Związek Sportowy
Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów
 
44. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży
ul. Łamana 2d, 07-100 Węgrów
 
45. Uczniowski Klub Sportowy „Świetlica Społeczna”
Parafia św. Antoniego z Padwy
ul. T. Kościuszki 27a, 07-100 Węgrów
 
46. Ludowy Klub Sportowy „Ostrówek”
ul. Zwycięstwa 72, 07-132 Ostrówek
 
47. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „LZS” Turna
Turna 57 m. 13, 07-120 Korytnica
 
48. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Rywal”
Gimnazjum Publiczne Gminy Liw
ul. Mickiewicza 23a, 07-100 Węgrów
 
49. Sportowy „Laska” Laski
Leszek Nowotka Laski 112, 07-130 Łochów
 
50. „Sprawni razem”
SOSz-W ul. Mickiewicza 23, 07-100 Węgrów
 
51. Węgrowskie Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Profilaktycznych,
Edukacyjnych i Sportu w Węgrowie
Gimnazjum Publiczne
ul. K. Szamoty 35, 07-100 Węgrów
 
52. Wiejski Klub Sportowy „Nojszewianka”
Nojszew 22, 07-120 Korytnica
 
53. Klub Sportowy „Liwia”
ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów
 
54. Ludowy Zespół Sportowy „Tajfun”
Jartypory 164, 07-100 Węgrów
 
55.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Spartakus”
Szkoła Podstawowa im. W. Witosa
Gwizdały 89a, 07-130 Łochów
 
56. Węgrowskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „Czarni - Nike”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
 
57. Uczniowski Klub Sportowy „Hulk”
ul. Słoneczna 45i, 07-100 Węgrów
 
58. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun - Junior”
Jartypory 145, 07-100 Węgrów
 
59. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra - Górki”
Szkoła Podstawowa w Górkach Grubakach
07-120 Korytnica
 
60. Stowarzyszenie Jeździeckie Wyścigów i Rajdów Długodystansowych
Jasiorówka 161, 07-120 Korytnica
 
61. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Olimpia”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. T. Kościuszki 16, 07-100 Węgrów
 
 
Węgrowskie kluby sportowe:
 
1. MKS "Czarni” (piłka nożna)
2. UKS ”1” (piłka nożna)
3. UKS „Niedźwiadek” (piłka ręczna)
4. ULKS „Tenis” (tenis stołowy)
5. WKS ”Sfinks” (kick-Boxing)
6. KSS Feniks (strzelectwo sportowe)
7. Węgrowskie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży (szachy)
8. Węgrowsko-Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej "Nike" (piłka siatkowa)
9. Parafialny Klub Sportowy „Fides”
10. Miejski Szkolny Związek Sportowy (współpraca z UKS-ami).
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Hanna Kietlińska
Data wytworzenia informacji:2007-03-11 23:03:13
Data utworzenia:2007-03-11 23:03:13
Data modyfikacji:2008-08-06 16:21:50
Liczba wyświetleń:9591