Uchwała nr VI/39/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarzadu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2007 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

 

§ 1

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego  do zawarcia z gminami :Grębków. Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno,  i Węgrów porozumień w zakresie realizacji i współfinansowania budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 12:05:19
Data utworzenia:2007-08-20 12:05:19
Data modyfikacji:2007-08-20 14:14:14
Liczba wyświetleń:640