UCHWAŁA NR XXXIV/268/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu                     Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydziała Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-01-07 15:06:04
Data utworzenia:2010-01-07 15:06:04
Data modyfikacji:2010-01-07 15:07:23
Liczba wyświetleń:492