Uchwała nr I/5/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2010 r.w sprawie wyboru członków Zarządu w tym Wicestarosty Węgrowskiego

 

 

           Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Stwierdza się, że w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym członkami Zarządu Powiatu Węgrowskiego wybrani zostali:

 

1. Pani Ewa Grażyna Besztak

- Wicestarosta

2. Pan Tadeusz Danaj 

- Członek Zarządu

3. Pan Andrzej Kruszewski

- Członek Zarządu

4. Pan Andrzej Adam Nowotka

- Członek Zarządu

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-12-03 14:14:15
Data utworzenia:2010-12-03 14:14:15
Data modyfikacji:2012-07-13 09:44:57
Liczba wyświetleń:490