Uchwała Nr VIII/54/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Sekretarza Powiatu.

Na podstawie art.12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r.Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / , art.2  pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U z 2001 r.Nr 142,poz.1593 z późn. zm./ , na wniosek Starosty Węgrowskiego, Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Sekretarza Powiatu Węgrowskiego powołuje się Panią Marzenę Gromek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:10:18
Data utworzenia:2007-01-07 00:10:18
Data modyfikacji:2007-01-07 00:10:19
Liczba wyświetleń:572