Uchwała Nr 291/166/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie

 

            Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uwzględniając wniosek Dyrektora Urzędu Pracy w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

 

§1

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie uchwalonego przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego Uchwałą Nr 246/146/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie – „Struktura Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof  Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu

Tadeusz Dunaj – Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.doc53,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:PUP
Data wytworzenia informacji:2010-06-16 11:46:33
Data utworzenia:2010-06-16 11:46:33
Data modyfikacji:2010-06-16 11:49:38
Liczba wyświetleń:344