porządek XLIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 listopada 2010 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję uroczystą XLIV sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 5 listopada 2010 roku (piątek) z następującym porządkiem obrad:

 

   Godz. 900 - Msza Święta w Bazylice Mniejszej w Węgrowie.

1.     godz. 1015 Otwarcie sesji  (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5).

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 92. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia w Powiecie Węgrowskim roku 2011 „Rokiem Ignacego Jana Paderewskiego”.

6.     Wręczenie tytułów „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”.

7.     Wręczenie podziękowań  radnym powiatu węgrowskiego.

8.     Wystąpienie Starosty Węgrowskiego podsumowujące kadencję 2006-2010.

9.     Wystąpienia radnych i zaproszonych gości.

10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

           PRZEWODNICZ ĄCA

               RADY POWIATU

       (-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-02 15:21:45
Data utworzenia:2010-11-02 15:21:45
Data modyfikacji:2010-11-02 15:29:41
Liczba wyświetleń:463