Uchwała nr 279/160/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, Zarząd Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na likwidację, wyksięgowanie z wyposażenia ksiąg rachunkowych dochodów własnych oraz wykreślenie w księdze inwentarzowej niżej wymienionego zużytego sprzętu:

1)      drukarki HP 930c o wartości 444,13 zł z 2002 roku;

2)      drukarki HP 1120c o wartości 139,53 zł z 2002 roku;

3)      telefonu komórkowego MOTOROLA V500 o wartości 750 zł z 2005 roku.                            

                                                          

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta                                        

Leonard Rusjan  – Wicestarosta                                    

Ewa Besztak – Członek Zarządu Powiatu               

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu Powiatu                    

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu Powiatu                                                                  

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "AS"
Data wytworzenia informacji:2010-04-16 10:32:16
Data utworzenia:2010-04-16 10:32:16
Data modyfikacji:2010-04-16 10:33:19
Liczba wyświetleń:360