Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała nr V/33/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

Uchwała Nr V/33/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.

 

            Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm./ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   w Węgrowie uchwalone Uchwałą Nr 1/07 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 22 stycznia 2007 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 09:43:53
Data utworzenia:2007-04-30 09:43:53
Data modyfikacji:2007-05-04 22:07:20
Liczba wyświetleń:635