Porządek X sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 11. września 2007 roku (wtorek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.          Otwarcie sesji.

2.          Stwierdzenie quorum. 

3.          Przedstawienie porządku obrad.

4.          Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   zmian w budżecie powiatu na rok 2007;

2)   zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2007 r.;

3)   upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego w sprawie współfinansowania zakupu zestawu videoendoskopowego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie;

4)   pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Traugutta w Węgrowie.

5) zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-22 12:21:20
Data utworzenia:2007-10-22 12:21:20
Data modyfikacji:2007-10-22 12:24:45
Liczba wyświetleń:683