Powiatowy Rzecznik Konsumentów

mgr Hanna Zenik

Tel.: (25) 792-28-43 wewn. 121, pok.nr 43
Fax: (25) 792-26-17
e-mail: rzecznik@powiatwegrowski.pl
          rzecznikkonsumentowwegrow@op.pl

przyjmuje interesantów w następujących dniach:
- wtorki - w godz. 8.00 - 12.00
- piątki - w godz. 8.00 - 12.00

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. sprawowanie ochrony konsumentów w zakresie określonym ustawami oraz przepisami wykonawczymi,
 6. możliwość wystąpienia z roszczeniami:
  a) zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej,

  b)złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie przeciwko przedsiębiorcom, którzy dokonali czynu nieuczciwej praktyki rynkowej ,

  c)zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem  kultury polskiej lub ochrony dziedzictwa narodowego lub ochrony konsumentów

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 15:04:50
Data utworzenia:2006-12-29 15:04:50
Data modyfikacji:2013-02-26 09:26:52
Liczba wyświetleń:7470