Uchwała nr XIV/111/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie upowaznienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i wspólfinansowania w 2008 roku zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych

 

 

          Na podstawie art. 4 ust. 1 p. 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 175 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

           Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami : Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i Węgrów porozumień w zakresie realizacji i współfinansowania budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Zarząd Dróg Powiatowych
Data wytworzenia informacji:2008-02-08 10:20:04
Data utworzenia:2008-02-08 10:20:04
Data modyfikacji:2008-02-08 10:23:28
Liczba wyświetleń:806