Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. J. Piłsudskiego 23
07-100 Węgrów

Numer telefonu / faksu: 0257924700

Strona internetowa: www.poradnia.wegrow.pl  

E - mail: ppp_wegrow@wp.pl  

Dyrektor - mgr Izabela Ratyńska


      Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Węgrowie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno -pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 

      Do zadań Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie należy m.in.:

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
- wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

      W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie działa zespół orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2007-05-16 14:03:11
Data utworzenia:2007-05-16 14:03:11
Data modyfikacji:2014-08-14 11:59:18
Liczba wyświetleń:2097