Uchwała Nr XXIX/193/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/113/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 41 pkt. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zmienia się plan finansowy na rok 2005 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 .

 

 

 

§ 2

 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 ZAŁĄCZNIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:52:09
Data utworzenia:2007-01-07 17:52:09
Data modyfikacji:2007-01-07 17:52:09
Liczba wyświetleń:582