Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 16/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjneg


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. – tj. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:
 
§ 1.
 
Upoważnić Pana Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja systemu grzewczego w internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie”.  
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu Węgrowskiego:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:03:39
Data utworzenia:2007-01-05 02:03:39
Data modyfikacji:2007-01-05 02:03:39
Liczba wyświetleń:593