Uchwała nr XXIV/186/09 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie zakupu "Tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni Specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Węgrowskiego"

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Rada Powiatu  w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu w Węgrowie wyraża zgodę na zawarcie umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów umowy w sprawie współfinansowania zakupu „Tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Powiatowego i Poradni Specjalistycznych funkcjonujących na terenie Powiatu Węgrowskiego”.
  2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów umowy o której mowa w ust. 1.

 

§ 2

 

Umowa o której mowa w § 1 ust. 1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez gminy powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-01-21 11:26:42
Data utworzenia:2009-01-21 11:26:42
Data modyfikacji:2009-01-21 11:32:36
Liczba wyświetleń:529