Uchwała Nr XXXVII/252/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

Na podstawie  art.45 ust.1 i ust.8  ustawy z dnia  30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / Dz.U. Nr 91, poz.408 z późn. zm./ oraz art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie , ustalonym Uchwałą Nr  VII/51/03 Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie,  dokonuje się następujących zmian :

1.Odwołuje się Panią Benedyktę Koper.

2.Powołuje się Panią Halinę Ulińską.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:20:22
Data utworzenia:2007-01-07 16:20:22
Data modyfikacji:2007-01-07 16:20:36
Liczba wyświetleń:506