UCHWAŁA NR XXXV/277/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu węgrowskiego na lata 2009-2013 z perspektywą do 2018 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 11 ustawy  z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1592) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala się  „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu węgrowskiego na lata 2009-2013 z perspektywą do 2018 roku”

 

 

§ 2

 

„Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu węgrowskiego na lata 2009-2013 z perspektywą do 2018 roku” stanowi odpowiednio załącznik do uchwały.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Akt_PGO_Powiat_Wegrowski[1].doc1,05MBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Data wytworzenia informacji:2010-01-08 11:47:43
Data utworzenia:2010-01-08 11:47:43
Data modyfikacji:2010-01-08 11:50:58
Liczba wyświetleń:477