Uchwała Nr XXI/149/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliskach - stanowiącej własnośc Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),  art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603), art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r. nr 85 poz. 388 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Rada Powiatu wyraża zgodę na przeznaczenie do sprzedaży na rzecz najemców:

  1. Pana Janusza  Nowaka lokalu nr 1 o pow. użytkowej 70,7 m2 znajdującego się na działce oznaczonej nr 5/6 wraz z pomieszczeniami przynaleznymi posadowionymi na działkach 5/6, 5/7 oraz udziału  w gruncie  działek  5/6, 5/7, 5/4 i 5/5 proporcjonalnie do powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych.
  2. Pana Andrzeja Nalewajka lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej 55,2 m2  znajdującego się na działce oznaczonej nr 5/6 wraz z pomieszczenieniami przynależnymi posadowionymi na działkach 5/6 i 5/4 oraz udziału w gruncie działek 5/6, 5/7, 5/4 i 5/5 proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych.
  3. Uchyla się Uchwałę nr XVIII/123/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 września 2004 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powiaerza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Wanda Niedźwiedź
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:01:40
Data utworzenia:2007-01-07 01:01:40
Data modyfikacji:2007-01-07 01:01:40
Liczba wyświetleń:488