Uchwała nr XV/125/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015

   

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Strategia na lata 2008-2015 1[2].0.doc644,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 11:55:47
Data utworzenia:2008-04-04 11:55:47
Data modyfikacji:2008-04-04 11:59:17
Liczba wyświetleń:747