Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Nagrody Starosty Węgrowskiego - 2008 r.

     Już dziewiąty rok z kolei w połowie października poszczególni Starostowie naszego powiatu mieli okazję docenić trud nauczycielskiej pracy. W związku ze Świętem Edukacji Narodowej obchodzonym w całej Polsce adekwatnie do roli i znaczenia nauczycielskiego zawodu również władze powiatu węgrowskiego dokonały podsumowania ich pracy, podnosząc tym samym rangę i znaczenie nauczycieli i wychowawców w środowisku. 
      W roku bieżącym powiatowe uroczystości tego święta zostały po raz pierwszy przeniesione poza budynek Starostwa. Gospodarzem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, który 20 października br. przyjął zaproszonych gości i nagrodzonych nauczycieli. 
      Uroczystość rozpoczęto od perfekcyjnie przygotowanej części artystycznej, głównie w wykonaniu zespołu tanecznego „Swing” i zespołu „W Dobrym Tonie”, które tworzą uczniowie szkoły goszczącej uczestników nauczycielskiego święta. 
      Jednym z ostatnich punktów spotkania było uroczyste wręczenie Nagród Starosty Węgrowskiego dla 22 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym. W szkołach tych pracuje ponad 330 nauczycieli.  
      Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych Nagrodą Starosty Węgrowskiego, na podstawie złożonych wniosków o  przez dyrektorów poszczególnych szkół (placówek):
1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie: p. Halina Ulińska, p. Zbigniew Ciszewski i p. Mirosław Kowalczyk;
2) Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Węgrowie: p. Małgorzata Janiuk, p. Katarzyna Sternicka i p. Iwona Bednarczyk;
3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie: p. Ewa Sulowska i p. Katarzyna Gołaszewska;
4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem: p. Mirosława Renik i p. Tadeusz Gozdur;
5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie: p. Agnieszka Ściechowska i p. Monika Doktorska;
6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgrowie: p. Magdalena Miałkowska;
7) oraz dwóch doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie: p. Jolanta Kruszewska i p. Małgorzata Szeja. 
      Natomiast lista nagrodzonych Nagrodą Starosty Węgrowskiego dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na podstawie decyzji Zarządu Powiatu, który zatwierdza wszystkie nagrody tego typu przedstawia się następująco (w kolejności alfabetycznej):
- p. Janusz Baum – dyrektor ZSP w Węgrowie
- p. Elwira Calik – dyrektor MOW w Jaworku
- p. Marek Dębski – dyrektor LO w Węgrowie
- p. Danuta Domańska – dyrektor PODN w Węgrowie
- p. Hanna Kasperowicz – dyrektor SOSW w Węgrowie
- p. Sławomir Ryszawa – dyrektor ZSP w Sadownem
- p. Andrzej Suchenek – dyrektor ZSP w Łochowie 
      Na nagrody pierwszego i drugiego stopnia przeznaczono łącznie 22.050 zł, co stanowi 20% Funduszu Nagród, gdzie pozostałą pulę nagród swoim nauczycielom przydzielają dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. 
      Tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury w Siedlcach w Sali „Podlasie” miała miejsce uroczystość regionalna (obszar delegatury siedleckiej) nauczycielskiego święta. Spośród wniosków skierowanych do Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Starostę Węgrowskiego oraz dyrektorów szkół i placówek, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym nagrodzeni zostali:
- Brązowym Krzyżem Zasługi – ks. Marek Wróbel, proboszcz Parafii Budziska, nauczyciel religii w LO w Łochowie oraz piszący niniejszy materiał,
- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (order państwowy ustanowiony w okresie międzywojennym – 1923 r. – i przywrócony w ub. roku): Pani Danuta Domańska (PODN w Węgrowie), Pan Paweł Gelbrecht (ZSZ w Ostrówku) i Pan Andrzej Suchenek (ZSP w Łochowie).
- resortowym Medalem Komisji Edukacji Narodowej:   
- p. Marek Dębski, dyrektor LO w Węgrowie,
- p. Irena Dębkowska, nauczycielka chemii w ZSP w Sadownem,
- p. Elżbieta Wrzosek, nauczycielka przedsiębiorczości w ZSP w Sadownem,  
- p. Jolanta Stanicka, nauczycielka biologii w LO w Łochowie,
- p. Małgorzata Kaźmierczak, nauczycielka przedsiębiorczości w LO w Łochowie. 
   

Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu
  
  
  
  
  
 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 10:16:31
Data utworzenia:2009-08-10 10:16:31
Data modyfikacji:2009-08-10 10:24:19
Liczba wyświetleń:990