Uchwała Nr XXXI/207/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego i § 25 ust. 3 Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego (uchwała nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Ze składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej ustalonego  uchwałą nr  III/19/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r., -  w § 1, pkt. 6 odwołać Pana Andrzeja Wrochnę.

 

§ 2.

Ze składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  ustalonego  uchwałą nr  III/21/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r., -  w § 1, pkt. 7 odwołać Pana Andrzeja Wrochnę.

 

§ 3.

Powołać Panią Małgorzatę Zyśk w skład Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - w § 1, pkt. 6.

 

§ 4.

Powołać Panią Małgorzatę Zyśk w skład Komisji Oświaty, Kultury,  Kultury  Fizycznej  i  Promocji  Powiatu  ustalony  uchwałą nr  III/20/02 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. (zmieniony uchwałą nr V/39/03 z dnia 28 lutego 2003 r.) -  w § 1, pkt. 11.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:24:05
Data utworzenia:2007-01-07 03:24:05
Data modyfikacji:2007-01-07 03:24:06
Liczba wyświetleń:602