Uchwała Nr III/28/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego i § 25 ust. 3 Załącznika nr 3 do Statutu Powiatu Węgrowskiego (uchwała nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999r. z późn. zm.), Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Powołuje się Panią Teresę Lidię Chabierę w skład Komisji Budżetu i Finansów ustalony  uchwałą  nr  II/17/10  Rady  Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 roku - w § 1, pkt. 8.

 

§ 2.

Powołuje się Panią Elżbietę Halinę Głuchowską w skład Komisji Budżetu i Finansów ustalony uchwałą nr II/17/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 20010 roku - w § 1, pkt. 9.

 

§ 3.

Powołuje się Panią Teresę Lidię Chabierę w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ustalony uchwałą nr II/19/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 roku - w § 1, pkt. 6.

 

 

§ 4.

Powołuje się Panią Elżbietę Halinę Głuchowską w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ustalony uchwałą nr II/19/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 roku - w § 1, pkt. 7.

 

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 12:32:51
Data utworzenia:2011-02-09 12:32:51
Data modyfikacji:2012-07-13 09:56:22
Liczba wyświetleń:394