Wydział Finansowy


Starostwo Powiatowe
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
tel. (0-25) 7926454
fax (0-25) 7922617
pokoje nr.37,38,39,44,45

Skład osobowy: 
Anna Bala - Skarbnik Powiatu

Mariola Jagodzińska - Naczelnik
Mariola Górska - inspektor
Jadwiga Myszkowska - księgowy
Katarzyna Chlebny - księgowy
Jarosław Skibiński - księgowy
Magdalena Górska - księgowy
Hanna Grązka - kasjer
Natalia Komorowska - księgowy
Paulina Roguska  - pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
 2. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
 3. windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa,
 4. sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
 5. prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami,
 6. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
 7. prowadzenie spraw dotyczących zabezpieczenia i ewidencji mienia powiatu,
 8. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 9. prowadzenie obsługi księgowej Starostwa,
 10. prowadzenie kontroli finansowej,
 11. obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 12. współdziałanie z bankami i organami skarbowymi, 
 13. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
 14. przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-28 23:53:47
Data utworzenia:2006-12-28 23:53:47
Data modyfikacji:2013-11-21 12:18:48
Liczba wyświetleń:9161