Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr II/12/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9. grudnia 2010 r.w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz   § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Węgrowskiego przyjętego uchwałą nr IV/9/98  Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15 poz. 199 z 1999 r. z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Pana Zygmunta Orłowskiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-02-09 11:56:47
Data utworzenia:2011-02-09 11:56:47
Data modyfikacji:2012-07-13 09:48:04
Liczba wyświetleń:403