Uchwała nr 177/124/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali będących w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie, Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia:

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na użyczenie przez trwałego zarządcę części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 386/2 położonej w obrębie Jaworek gm. Wierzbno, na której znajduje się budynek z lokalami użytkowymi o powierzchni 237 m2 przeznaczonymi na Warsztaty Terapii Zaj ę ciowej, na okres do 31.XII.2015 r.   

 

 

§ 2

 

Upoważnia się Starostę Węgrowskiego do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie użyczenia lokali o powierzchni 237 m2.

Umowa użyczenia części nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” nie może być zawarta przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie przed podjęciem uchwały Rady Powiatu w tej sprawie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Bogdan Doliński – Starosta                           

Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu                               

Lidia  Chabiera – Członek Zarządu                           

Leszek Onaszkiewicz– Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 13:08:05
Data utworzenia:2007-05-07 13:08:05
Data modyfikacji:2007-05-07 13:08:43
Liczba wyświetleń:467