Uchwał nr XXVI/208/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2, w związku z art. 5c pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2009 roku likwiduje się Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-05-08 11:51:11
Data utworzenia:2009-05-08 11:51:11
Data modyfikacji:2009-05-08 11:53:12
Liczba wyświetleń:494