Uchwała nr 165/100/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

  Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz 2104 z późniejszymi zmianami ) oraz §10 Uchwały Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§1

Zmienia się plan wydatków na zadania własne realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§2

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat godnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Członkowie Zarządu:

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj –Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls192,22kBBrak podpisu
Załącznik nr 2.xls114,11kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-02-20 13:16:24
Data utworzenia:2009-02-20 13:16:24
Data modyfikacji:2009-02-20 13:18:47
Liczba wyświetleń:427