Uchwała Nr XXIV/167/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 3 w miejscowości Węgrów.

Na podst. art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastepuje:

§ 1

Rada Powiatu wyraża zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokali:

- lokalu nr 1 o powierzchni użytkowej 102,6 m2 

- lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej 51,7 m2

- lokalu nr 3 o powierzchni użytkowej 150,3 m2 znajdujących się na parterze budynku wraz z udziałem w 1/2 cz. powierzchni działki położonej w Węgrowie, oznaczonej nr 5895/3 o powierzchni całkowitej 1051 m2, na rzecz Powiatu Węgrowskiego

- lokalu o powierzchni użytkowej 322,3 m2 wraz z udziałem w 1/2 cz. powierzchni działki położonej w Węgrowie, oznaczonej nr 5895/3 o powierzchni całkowitej 1051 m2, na rzecz Skarbu Państwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Wysokińska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:49:20
Data utworzenia:2007-01-07 17:49:20
Data modyfikacji:2007-01-07 17:49:20
Liczba wyświetleń:587