Uchwała nr XXIV/190/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2009 rok

  Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

 

§ 1  .

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr  1 do uchwały

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

 

§ 3

 

Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

    

     § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega publikacji.    

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls20,83kBBrak podpisu
załacznik nr 2.xls17,05kBBrak podpisu
załączniki 3 i 4.xls422,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-01-27 14:08:47
Data utworzenia:2009-01-27 14:08:47
Data modyfikacji:2009-01-27 15:14:54
Liczba wyświetleń:477