Porządek XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2004 roku


Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XIII nadzwyczajną sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu    27  lutego  2004 r.   (piątek)     o godz. 900w sali konferencyjnej Węgrowskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworku.
5.       Rozpatrzenie skargi dotyczącej zatrzymania prawa jazdy przez  Starostę Węgrowskiego.
6.       Zamknięcie sesji.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:59:42
Data utworzenia:2006-12-29 21:59:42
Data modyfikacji:2006-12-29 21:59:42
Liczba wyświetleń:727