Porządek XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   30 sierpnia  2005 r.  (wtorek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Podjęcie uchwał w sprawach zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie powiatu na 2005 rok (3 projekty).
5.       Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:14:22
Data utworzenia:2006-12-29 23:14:22
Data modyfikacji:2006-12-29 23:14:22
Liczba wyświetleń:683