porządek XII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 30 listopada 2007 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Powiatu na rok 2007;

2)     upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Wojewódzką Komendą PSP w Warszawie w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;

3)  uchylenia uchwały nr IX/72/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. ”Termomodernizacja budynku Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie – obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1 września 2007 roku na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  i uchwały nr VII/57/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego” dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie;

4)     upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z gminami powiatu węgrowskiego: Miedzna, Korytnica, Wierzbno, Sadowne, Grębków, Liw, Stoczek i miastem Węgrów  w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;

5)     udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie PSP w Warszawie  na  dofinansowanie    przedsięwzięcia  p.n.   „Zakup ciężkiego

samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”;

6)     upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z gminą Liw i Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia  p.n.: „Remont fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie będącego częścią Zespołu Zamkowego Książąt Mazowieckich”;

7)     ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie;

8)     zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki PFRON;

9)     powiadomienia Sekretarza Powiatu Węgrowskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego;

10) zaciągnięcia zobowiązania.

7. Ocena stanu dróg i przygotowania do sezonu zimowego 2007-2008.

8.Informacja o stanie gospodarki wodnej na terenie powiatu.

9.Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu węgrowskiego.

10. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Powiatu  z dnia 19 października 2007 r.  

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 08:58:47
Data utworzenia:2007-12-07 08:58:47
Data modyfikacji:2007-12-07 09:35:51
Liczba wyświetleń:650