Uchwała Nr IV/30/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

            Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia     5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Radę Społeczną przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w następującym składzie:

 

1.      Przewodniczący Rady – Starosta Węgrowski

2.      Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Halina Ulińska

3.      Członek – Jarosław Grenda

4.      Członek – Tadeusz Ryczkowski

5.      Członek – Marian Dzięcioł

6.      Członek – Ewa Radzimirska

7.      Członek – Hanna Rudnicka

8.      Członek – Stanisław Komudziński

9.      Członek – Wiesława Wrzosek

10.  Członek – Janusz Rutkowski

11.  Członek – Marek Renik

12.  Członek – Ewa Nojszewska

13.  Członek – Witold Piórek

14.  Członek – Bogdan Doliński

 

§ 2

 

Tracą moc: Uchwała Nr VII/51/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2003r.   w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz Uchwała Nr XXXVII/252/06 z dnia 29 września 2006r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Ewa Siwek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:44:20
Data utworzenia:2007-01-07 03:44:20
Data modyfikacji:2007-06-11 00:43:34
Liczba wyświetleń:577