Uchwała nr XI/86/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Starostę Węgrowskiego

         Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co, następuje:

 

 

§ 1

Skargę złożoną przez  Pana Mieczysława Staniszewskiego na nienależyte wykonywanie zadań przez  Starostę Węgrowskiego uznaje się za bezzasadną.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego do udzielenia pisemnej odpowiedzi skarżącemu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 12:16:28
Data utworzenia:2007-10-26 12:16:28
Data modyfikacji:2007-10-26 12:18:12
Liczba wyświetleń:583