Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury do XI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

  Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr 1371/359/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie XI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

            Rada Powiatu Węgrowskiego zgłasza kandydaturę Pana Romana Kuzelyaka do XI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

 

§ 2

 

            Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "KPT"
Data wytworzenia informacji:2010-08-16 12:39:04
Data utworzenia:2010-08-16 12:39:04
Data modyfikacji:2010-08-16 12:40:44
Liczba wyświetleń:446