Uchwała nr 43/27/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowym

  Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), a także § 67 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. Nr 52, poz. 467), Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Określa się wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych znajdujących się w internacie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

2.    Opłata za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych, o których mowa w ust. 1, przez dzieci, młodzież i ich opiekunów, od osoby za dobę wynosi 15,00 zł.

3.    Opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się do 7,00 zł w przypadku korzystania z własnego śpiwora lub pościeli.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół, o których mowa w §1 ust. 1.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk               Starosta                      

Leonard Rusjan                      Wicestarosta    

Ewa Besztak                           Członek Zarządu 

Tadeusz Danaj                         Członek Zarządu        

Andrzej Kruszewski                Członek Zarządu         

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-06-25 09:04:31
Data utworzenia:2007-06-25 09:04:31
Data modyfikacji:2007-06-25 09:07:37
Liczba wyświetleń:525