Uchwała Nr 25/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr III/15/2002 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu:

 

Dział, rozdz.,§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł

758

Różne rozliczenia

8.000

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8.000

0

4810

Rezerwy

8.000

0

853

Opieka społeczna

376

8.376

85333

Powiatowe urzędy pracy

376

8.376

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

275

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

101

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

685

4260

Zakup energii

0

6.158

4300

Zakup usług pozostałych

0

1.533

Razem

8.376

8.376

 

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Dział, rozdz.,§

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia w zł

Zwiększenia w zł

853

Opieka społeczna

1.169

1.169

85333

Powiatowe urzędy pracy

1.169

1.169

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

855

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

314

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1.169

 

 

§ 2

 

            Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

 

   § 3

 

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:

 

Bogdan Jan Doliński – Starosta

 

Anna Grażyna Brodacka- Bartoszuk - Wicestarosta

 

Ewa Grażyna Besztak - Członek Zarządu

 

Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu

 

Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:58:58
Data utworzenia:2007-01-05 02:58:58
Data modyfikacji:2007-01-05 02:58:58
Liczba wyświetleń:512