Uchwała nr 138/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XIII/97/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Krzysztof Fedorczyk                     - Starosta         

Leonard Rusjan                          - Wicestarosta                           

Ewa Besztak                              - Członek Zarządu Powiatu          

Tadeusz Danaj                           - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski                     - Członek Zarządu Powiatu          

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik nr 1.xls19,00kBBrak podpisu
załącznik nr 2.xls20,50kBBrak podpisu
załącznik nr 3.xls22,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-09-01 11:42:05
Data utworzenia:2008-09-01 11:42:05
Data modyfikacji:2008-09-01 11:49:19
Liczba wyświetleń:485