Uchwała Nr 228/133/09 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.

            Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Uchwały Nr XXIII/175/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r. Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 

§ 2

 

Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

§ 3

 

Zmienia się plan wydatków na zadania  własne powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj – Członek Zarządu,

Andrzej Kruszewski – Członek Zarządu

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
załącznik 1.xls17,50kBBrak podpisu
załącznik 2.xls22,50kBBrak podpisu
załącznik 3.xls30,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "F"
Data wytworzenia informacji:2009-09-28 09:21:24
Data utworzenia:2009-09-28 09:21:24
Data modyfikacji:2009-09-28 09:23:48
Liczba wyświetleń:381