Uchwała Nr 223/152/06 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Przedkłada się Radzie Powiatu Węgrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach „Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2006 r.” oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r. Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie i informację o przebiegu wykonania planu finansowego za półrocze 2006 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Doliński - Starosta                
Anna Grażyna Brodacka - Bartoszuk- Wicestarosta               
Ewa Besztak - Członek Zarządu        
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu     
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:42:15
Data utworzenia:2007-01-05 02:42:15
Data modyfikacji:2007-09-05 12:53:29
Liczba wyświetleń:537