Rok 2003

Uchwała Nr 8/6/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała Nr 9/6/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zmian do Regulaminu Domu Dziecka Julin w KaliskachUchwała Nr 10/6/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup automatycznej wywoływarki rentgenowskiejUchwała Nr 11/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: Zmiana przeznacUchwała Nr 12/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: TermomodernizacUchwała Nr 13/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nUchwała Nr 14/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnego Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr 15/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnego Powiatu WęgrowskiegoUchwała Nr 16/9/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnegUchwała Nr 17/10/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.Uchwała Nr 18/11/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie zbycia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.Uchwała Nr 19/11/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rokUchwała Nr 20/11/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z realizacją umowy 218/2002/OR/2615 oddania lokalUchwała Nr 21/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwiUchwała Nr 22/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jaworku do składania oświadczeń woli w związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnego PoUchwała Nr 23/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym: Opracowanie dokumentacji inwestycji remontu siedUchwała Nr 24/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2003 r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka JULIN w KaliskachUchwała Nr 25/12/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 26/13/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych egzaminu z przygotowania zawodowego.Uchwała Nr 27/16/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rokUchwała Nr 28/16/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego za 2002 r.Uchwała Nr 29/18/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Węgrowie.Uchwała Nr 30/18/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno - Wychowawczego w Węgrowie.Uchwała Nr 31/18/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Domu dziecka Julin w Kaliskach.Uchwała Nr 32/18/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok. Uchwała Nr 33/20/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r. Uchwała Nr 34/21/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie Uchwała Nr 35/21/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie Uchwała Nr 36/22/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r. Uchwała Nr 37/22/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 2003r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. Uchwała Nr 38/23/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie Uchwała Nr 39/23/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Węgrowie Uchwała Nr 40/26/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 41/26/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego Uchwała Nr 42/29/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie zmian w planie etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2003.Uchwała nr 43/29/2003 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała nr 44/32/2003 Zarządu Powiatu Wegrowskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2003 r.Uchwała nr 45/32/2003 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży Uchwała nr 46/32/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektor Domu Dziecka "JULIN" w KaliskachUchwała nr 47/32/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała nr 48/33/03 Zarzadu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektor Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach do składania oświadczeń woli w sprawach majatkowych Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr 49/34/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 50/35/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 51/35/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do występowania o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu ratownictwa chemiczno - ekologicznego, łodzi z wyposażeniem i neutralizatorów”. Uchwała Nr 52/36/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 października 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania oświadczeń woli w sprawie prowadzenia remontu wieży gotyckiej zespołu muzealnego w Liwie. Uchwała Nr 53/38/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 54/39/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 55/42/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 56/42/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawie prowadzenia prac remontowych w budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Uchwała Nr 57/44/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do przeprowadzenia likwidacji zużytego lub nieprzydatnego do użytku sprzętu w Powiatowym Urzędzie Pracy. Uchwała Nr 58/44/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2004 r. Uchwała Nr 59/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 60/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 61/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 62/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży. Uchwała Nr 63/45/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 64/46/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r. Uchwała Nr 65/46/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.Uchwała Nr 66/46/03 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-08 00:33:17
Data utworzenia:2007-01-08 00:33:17
Data modyfikacji:2007-01-08 00:33:27
Liczba wyświetleń:761