Uchwała nr XV/129/08 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007

         Na podstawie art. 43,ust. 1  ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U.  Nr 50, poz. 331 z późn.zm./ oraz art. 4 ust. 1 pkt 18 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Węgrowie za rok 2007  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
sprawozdanie za 2007r..doc114,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Data wytworzenia informacji:2008-04-07 09:46:05
Data utworzenia:2008-04-07 09:46:05
Data modyfikacji:2008-04-07 09:55:41
Liczba wyświetleń:802